namiddagsessie 8: start om 15.15

Inclusieve technologie: maak kennis met enkele demo's uit onze Innovatieplaza.

Hosted by
Howest | Syntra West (Support Square | Dynamic Dimensions | Play it Safe)
Featuring
  • Eye tracking en stressmeting bij een assemblage-opdracht
  • Applicatie rond stress-reductie
  • Extended Reality-app voor de onboarding @ MOWI Belgium
  • VR-training op maat van de medewerker

We brengen in kleine groepjes een geleid bezoek aan een selectie van 4 demo’s op onze Innovatieplaza:

  • Eye tracking en stressmeting bij een assemblage-opdracht | Howest

Ontdek: hoe het meten van gedrag, visuele aandacht en stressniveaus tijdens het uitvoeren van een taak, meerwaarde biedt bij het opbouwen van competenties en het ondersteunen van mensen tijdens het uitoefenen van hun job.

  • Applicatie rond stress-reductie | Dynamic Dimensions & Howest 

Ontdek: hoe technologie ingezet wordt om stress te reduceren. Dynamic Dimensions, Howest en HITlab ontwikkelden een digitale en virtuele versie van het EMDR-protocol. Dit protocol wordt typisch ingezet bij traumaverwerking en stressreductie. Door dit protocol immersiever te maken en te verrijken met biometrische feedback wordt het protocol toegankelijker, krijgt de therapeut extra inzichten en worden de positieve effecten van EMDR gemaximaliseerd.

  • VR-game voor de onboarding @ MOWI Belgium | Play it Safe & SBM

Ontdek: hoe nieuwe medewerkers thuis (of om het even waar) met een visuele Extended Reality (XR)-beleving via smartphone, tablet of pc, het onthaal in het bedrijf in Brugge vooraf beleven en de bijkomende veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften doornemen. 

  • VR-training op maat van de medewerker | Supportsquare & Howest

De demo toont een heel realistische VR-training voor een machine-operator van een tabletteermachine bij het bedrijf GEA. Deze werd ontwikkeld door het verbinden van een virtueel model van de machine met de PLC(Programmable Logic Controller)- en HMI(Human Machine Interface)-besturing van de machine.


Terug naar overzicht namiddagsessies   >

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, gebaseerd op anonieme gegevens. We respecteren jouw privacy.