Symposium 1

Job redesign als hefboom voor een inclusieve arbeidsmarkt: technologie creëert kansen.

Niettegenstaande de arbeidskrapte welig tiert in West-Vlaanderen, staan er nog heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant. Om alle openstaande vacatures in te vullen, hebben we élk talent nodig. Daarom moeten we samen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt.

Tijdens dit arbeidsmarktsymposium focussen we op het belang van job redesign om passende jobs te creëren en op het potentieel van inclusieve technologie. Inclusieve technologie is technologie die ondersteuning biedt aan mensen met een cognitieve, fysieke of psychosociale beperking om een job te vinden en ze duurzaam inzetbaar te maken.

Technologie creëert kansen voor elk talent: “To boldly go where no one has gone before!'

"Geen obstakels zien, maar opportuniteiten. Kansen geven. Talenten tot ontwikkeling brengen. Mensen inspireren om meer uit zichzelf te halen, om de lat hoger te leggen, om te durven doen.", dixit Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest.

 

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, staat voor een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.

 

Inclusief job redesign: sleutelen aan motiverend werk op maat.

Job redesign ofwel het zo inrichten van jobs dat ze beter aansluiten bij de beschikbare talenten op de arbeidsmarkt, biedt een antwoord op het tekort aan talent én de toenemende werkloosheid. Jobs uiteenrafelen in taken en deze vervolgens tussen medewerkers onderling (laten) uitwisselen, biedt meer mogelijkheden om divers talent aan boord te halen en te houden. Het uiteindelijke doel is wat werkgevers vragen en bieden duurzaam te laten aansluiten bij dat wat medewerkers kunnen en willen. 

Bart Moens, docent-onderzoeker aan Odisee Hogeschool en UCLL, heeft meer dan tien jaar ervaring in duurzaam en inclusief ondernemen. Als HR-verantwoordelijke in een sociale werkplaats en als arbeidsmarktexpert bij Voka leerde hij de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt zeer goed kennen. Hij richtte ook het HR-bedrijf Mooi Werk Makers op waarmee hij werkgevers begeleidt naar een duurzamere, inclusievere organisatie.

 

Meer mensen passend en duurzaam aan het werk met behulp van technologie.

Tijdens zijn keynote laat Michiel de Looze zien hoe technologie kan bijdragen aan het toegankelijker maken van jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Augmented reality, personalized interfaces, smart glasses of exoskeletten zijn mooie voorbeelden van inclusieve technologieën die kunnen worden ingezet om mensen met een arbeidsbeperking nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te bieden en de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Michiel de Looze is sinds 1998 als onderzoeker verbonden aan TNO, onderzoeksinstituut in Nederland. Daarnaast had hij jarenlang een parttime aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De focus van zijn werk ligt op de ontwikkeling en implementatie van mensgerichte technologie en de bestudering van de effecten daarvan op de werkende mens en zijn werkprestaties. Technologieën die zijn bijzondere aandacht hebben zijn exoskeletten, cognitieve ondersteuningstechnologieën en collaborative robots. Sinds 2016 richt hij zich ook op medewerkers met een arbeidsbeperking en op de mogelijkheden die dergelijke technologie voor hen kan hebben. Hij werkt nauw samen met universiteiten en bedrijven in nationale en internationale onderzoek- en innovatietrajecten.

 

West-Vlaamse (maatwerk)bedrijven excelleren in slimme technologieën: getuigenis 't Veer & Thule.

West-Vlaamse maatwerkbedrijven pionieren met technologische vernieuwing en 'human centered production'. Onder de noemer 'Technologie helpt een handje' schakelt 4Werk, de federatie van West-Vlaamse maatwerkbedrijven, nog een versnelling hoger om moeilijk werk op de werkvloer met technologie makkelijk te maken. 

't Veer en Thule uit Menen werken al ruim 20 jaar met elkaar samen en getuigen over hoe ze als partners inclusie en technologische innovatie met elkaar weten te verzoenen.

 • Filip Van der Linden is managing director bij Thule NV Menen, een Zweeds beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in outdoor- en kampeermateriaal. 
 • Gunther Bamelis is algemeen directeur van maatwerkbedrijven 't Veer en Sowepo, en is tevens voorzitter van het COVATTI-project binnen 4Werk.

 

Slotwoord WEST4WORK 2021

WEST4WORK ambieert méér samenwerking in West-Vlaanderen: werkgevers, middenveld, onderwijs, beleidsmakers, … schouder aan schouder pakken we de krapte en uitdagingen op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt aan. Samen werken in West-Vlaanderen! – daar willen we met WEST4WORK voor gaan!

Niettegenstaande de arbeidskrapte welig tiert in West-Vlaanderen, staan er nog heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant. Om alle openstaande vacatures in te vullen, hebben we élk talent nodig. Daarom moeten we samen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt.

Tijdens dit arbeidsmarktsymposium focussen we op het belang van job redesign om passende jobs te creëren en op het potentieel van inclusieve technologie. Inclusieve technologie is technologie die ondersteuning biedt aan mensen met een cognitieve, fysieke of psychosociale beperking om een job te vinden en ze duurzaam inzetbaar te maken.


Technologie creëert kansen voor elk talent: “To boldly go where no one has gone before!'

"Geen obstakels zien, maar opportuniteiten. Kansen geven. Talenten tot ontwikkeling brengen. Mensen inspireren om meer uit zichzelf te halen, om de lat hoger te leggen, om te durven doen.", dixit Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest.

 

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, staat voor een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.

 

Lode De Geyter, algemeen directeur Howest

Inclusief job redesign: sleutelen aan motiverend werk op maat.

Job redesign ofwel het zo inrichten van jobs dat ze beter aansluiten bij de beschikbare talenten op de arbeidsmarkt, biedt een antwoord op het tekort aan talent én de toenemende werkloosheid. Jobs uiteenrafelen in taken en deze vervolgens tussen medewerkers onderling (laten) uitwisselen, biedt meer mogelijkheden om divers talent aan boord te halen en te houden. Het uiteindelijke doel is wat werkgevers vragen en bieden duurzaam te laten aansluiten bij dat wat medewerkers kunnen en willen. 

Bart Moens, docent-onderzoeker aan Odisee Hogeschool en UCLL, heeft meer dan tien jaar ervaring in duurzaam en inclusief ondernemen. Als HR-verantwoordelijke in een sociale werkplaats en als arbeidsmarktexpert bij Voka leerde hij de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt zeer goed kennen. Hij richtte ook het HR-bedrijf Mooi Werk Makers op waarmee hij werkgevers begeleidt naar een duurzamere, inclusievere organisatie.

 

Bart Moens, docent-onderzoeker Odisee Hogeschool

Meer mensen passend en duurzaam aan het werk met behulp van technologie.

Tijdens zijn keynote laat Michiel de Looze zien hoe technologie kan bijdragen aan het toegankelijker maken van jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Augmented reality, personalized interfaces, smart glasses of exoskeletten zijn mooie voorbeelden van inclusieve technologieën die kunnen worden ingezet om mensen met een arbeidsbeperking nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te bieden en de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Michiel de Looze is sinds 1998 als onderzoeker verbonden aan TNO, onderzoeksinstituut in Nederland. Daarnaast had hij jarenlang een parttime aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De focus van zijn werk ligt op de ontwikkeling en implementatie van mensgerichte technologie en de bestudering van de effecten daarvan op de werkende mens en zijn werkprestaties. Technologieën die zijn bijzondere aandacht hebben zijn exoskeletten, cognitieve ondersteuningstechnologieën en collaborative robots. Sinds 2016 richt hij zich ook op medewerkers met een arbeidsbeperking en op de mogelijkheden die dergelijke technologie voor hen kan hebben. Hij werkt nauw samen met universiteiten en bedrijven in nationale en internationale onderzoek- en innovatietrajecten.

 

Prof. dr. Michiel de Looze, senior project manager TNO

West-Vlaamse (maatwerk)bedrijven excelleren in slimme technologieën: getuigenis 't Veer & Thule.

West-Vlaamse maatwerkbedrijven pionieren met technologische vernieuwing en 'human centered production'. Onder de noemer 'Technologie helpt een handje' schakelt 4Werk, de federatie van West-Vlaamse maatwerkbedrijven, nog een versnelling hoger om moeilijk werk op de werkvloer met technologie makkelijk te maken. 

't Veer en Thule uit Menen werken al ruim 20 jaar met elkaar samen en getuigen over hoe ze als partners inclusie en technologische innovatie met elkaar weten te verzoenen.

 • Filip Van der Linden is managing director bij Thule NV Menen, een Zweeds beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in outdoor- en kampeermateriaal. 
 • Gunther Bamelis is algemeen directeur van maatwerkbedrijven 't Veer en Sowepo, en is tevens voorzitter van het COVATTI-project binnen 4Werk.

 

Gunther Bamelis (algemeen directeur 't Veer) & Filip Van der Linden (managing director Thule Menen)

Slotwoord WEST4WORK 2021

WEST4WORK ambieert méér samenwerking in West-Vlaanderen: werkgevers, middenveld, onderwijs, beleidsmakers, … schouder aan schouder pakken we de krapte en uitdagingen op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt aan. Samen werken in West-Vlaanderen! – daar willen we met WEST4WORK voor gaan!

Jean de Bethune, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
Symposium 2

Levenslang leren als hefboom voor een inclusieve arbeidsmarkt: technologie creëert kansen.

Onze samenleving en arbeidsmarkt evolueren razendsnel. We beleven meer dan ooit een digitale (r)evolutie. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, staan nog heel wat mensen aan de zijlijn. Om alle openstaande vacatures in te vullen, hebben we élk talent nodig.

Verschillende studies wijzen erop dat het niveau van gevraagde competenties steeds meer toeneemt en dat competenties ook steeds sneller verouderen. Dat laatste als gevolg van digitalisering en automatisering in alle sectoren. Om deze skills mismatch te remediëren, moeten we investeren in competentie- en loopbaanontwikkeling.

Welke kansen kan technologie creëren om levenslang leren toegankelijker en aantrekkelijker te maken, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Allemaal Digitaal.

De digitalisering van ons dagelijks leven verloopt snel. Tax-on-web om je belastingsbrief in te vullen, het e-loket van je gemeente, je kinderen aanmelden voor de basisschool, aanvragen van studietoelagen, ... Voor mensen die vlot overweg kunnen met computer en internet, maakt de digitalisering het leven vaak een stuk gemakkelijker. Wie geen toegang heeft tot de digitale wereld, dreigt uitgesloten te worden. De digitale kloof is de laatste jaren misschien wel smaller, maar ook dieper geworden. Met @llemaal digitaal biedt stad Kortrijk laagdrempelige opleidingen aan, gratis begeleiding door computervrijwilligers, …

Philippe De Coene  is schepen van Sociale Vooruitgang, Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed en 8ste schepen in Kortrijk, bevoegd voor onder meer @llemaal Digitaal (het e-inclusiebeleid van Stad Kortrijk), werk en activering.

 

Een inclusieve arbeidsmarkt vereist een lerende samenleving.

Digitalisering verandert alles: de vaardigheden die werknemers nodig hebben, de jobs die werkgevers aanbieden, de competenties om in de maatschappij mee te draaien. Levenslang leren geldt al decennia als het mantra om elk talent aan boord te krijgen en houden. Toch heeft (West-)Vlaanderen nog heel wat werk voor de boeg om een lerende en inclusieve samenleving te realiseren.

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste is deeltijds professor aan de onderzoeksgroep Work and Organisation Studies en is hoofd van het Steunpunt Werk, beiden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Het Steunpunt Werk is een onderzoekscentrum dat in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid het Vlaamse arbeidsmarktbeleid helpt ondersteunen en oriënteren met onderzoek, analyses en cijfers. Sarah Vansteenkiste is o.a. ook lid van de expertengroep van Minister Crevits m.b.t. de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt en van het projectteam van de OESO Skills Strategy for Flanders. Ze geeft ook mee ondersteuning aan het Partnerschap Levenslang Leren.

 

Anticipating the future. Het potentieel van innovatieve leertechnologieën.

Tijdens zijn keynote laat Jelle Demanet zien welke rol technologie kan spelen met betrekking tot competentie-ontwikkeling en aan het toegankelijker maken van leren in het bijzonder. Kunnen ‘human interface technology’ en andere leertechnologieën specifieke drempels wegnemen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Prof. Dr. Jelle Demanet is een neurowetenschapper, innovatie entrepreneur, gastprofessor aan UGent en manager van het Human Interface Technology Lab (Howest). Hij heeft een rijke ervaring in gedrags- en fMRI-experimenten. Zijn onderzoek, onder meer met eye-tracking, brengt neurale mechanismes en intentioneel gedrag bij de mens in kaart.

 

Hoe kunnen we van West-Vlaanderen dé lerende provincie bij uitstek maken?

Als we onze basistroef kennis willen stimuleren, is inzetten op een leercultuur meer dan ooit de boodschap. Verschillende studies wijzen op enkele opvallende tendenzen:

 • het competentieniveau dat werkgevers vragen neemt toe
 • een versnelde ‘competentieveroudering’ ten gevolge van de digitalisering en automatisering in alle sectoren.

Om deze skills mismatch te remediëren is opleiding (levenslang leren) een belangrijke hefboom. Een heuse uitdaging in een KMO-provincie zoals West-Vlaanderen waar we op vandaag, in vergelijking met andere Europese landen, vrij zwak scoren op deelname van volwassenen aan levenslang leren. Hoe krijgen we iedereen aan boord van deze (digitale) trein? En welke rol kan technologie spelen om leren te faciliteren en aantrekkelijker te maken.

 • Marie Van Looveren, manager innovatie en didactiek Groep Syntra West: Hoe krijgen we docenten mee in dit verhaal?
 • Davy Maes, raadgever arbeidsmarkt en onderwijs, Voka West-Vlaanderen,: West-Vlaanderen is een KMO-provincie bij uitstek. Hoe kunnen we KMO’s warm maken om werk te maken van een leercultuur, en zich hierbij te laten ondersteunen door technologie?
 • Heidi Hanssens, Head of Unit Human Capital, POM West-Vlaanderen: Hoe krijgen we onze provincie en het rijke landschap aan middenveldactoren mee op deze trein?

 

Op naar een lerende samenleving

De arbeidsmarkt is in niets meer te vergelijken met die van een aantal decennia geleden. De coronacrisis heeft die evolutie nog versneld. Door samenwerking kunnen we maximaal maatwerk leveren en onze arbeidsmarkt de nodige hefbomen geven om vacatures in te vullen en loopbanen te versterken. We moeten van het komende decennium samen de ‘learning twenties’ maken.

Hilde Crevits is als viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

 

Onze samenleving en arbeidsmarkt evolueren razendsnel. We beleven meer dan ooit een digitale (r)evolutie. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, staan nog heel wat mensen aan de zijlijn. Om alle openstaande vacatures in te vullen, hebben we élk talent nodig.

Verschillende studies wijzen erop dat het niveau van gevraagde competenties steeds meer toeneemt en dat competenties ook steeds sneller verouderen. Dat laatste als gevolg van digitalisering en automatisering in alle sectoren. Om deze skills mismatch te remediëren, moeten we investeren in competentie- en loopbaanontwikkeling.

Welke kansen kan technologie creëren om levenslang leren toegankelijker en aantrekkelijker te maken, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt?


Allemaal Digitaal.

De digitalisering van ons dagelijks leven verloopt snel. Tax-on-web om je belastingsbrief in te vullen, het e-loket van je gemeente, je kinderen aanmelden voor de basisschool, aanvragen van studietoelagen, ... Voor mensen die vlot overweg kunnen met computer en internet, maakt de digitalisering het leven vaak een stuk gemakkelijker. Wie geen toegang heeft tot de digitale wereld, dreigt uitgesloten te worden. De digitale kloof is de laatste jaren misschien wel smaller, maar ook dieper geworden. Met @llemaal digitaal biedt stad Kortrijk laagdrempelige opleidingen aan, gratis begeleiding door computervrijwilligers, …

Philippe De Coene  is schepen van Sociale Vooruitgang, Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed en 8ste schepen in Kortrijk, bevoegd voor onder meer @llemaal Digitaal (het e-inclusiebeleid van Stad Kortrijk), werk en activering.

 

Philippe De Coene, schepen Stad Kortrijk

Een inclusieve arbeidsmarkt vereist een lerende samenleving.

Digitalisering verandert alles: de vaardigheden die werknemers nodig hebben, de jobs die werkgevers aanbieden, de competenties om in de maatschappij mee te draaien. Levenslang leren geldt al decennia als het mantra om elk talent aan boord te krijgen en houden. Toch heeft (West-)Vlaanderen nog heel wat werk voor de boeg om een lerende en inclusieve samenleving te realiseren.

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste is deeltijds professor aan de onderzoeksgroep Work and Organisation Studies en is hoofd van het Steunpunt Werk, beiden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Het Steunpunt Werk is een onderzoekscentrum dat in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid het Vlaamse arbeidsmarktbeleid helpt ondersteunen en oriënteren met onderzoek, analyses en cijfers. Sarah Vansteenkiste is o.a. ook lid van de expertengroep van Minister Crevits m.b.t. de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt en van het projectteam van de OESO Skills Strategy for Flanders. Ze geeft ook mee ondersteuning aan het Partnerschap Levenslang Leren.

 

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste, coördinator Steunpunt Werk, KU Leuven

Anticipating the future. Het potentieel van innovatieve leertechnologieën.

Tijdens zijn keynote laat Jelle Demanet zien welke rol technologie kan spelen met betrekking tot competentie-ontwikkeling en aan het toegankelijker maken van leren in het bijzonder. Kunnen ‘human interface technology’ en andere leertechnologieën specifieke drempels wegnemen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Prof. Dr. Jelle Demanet is een neurowetenschapper, innovatie entrepreneur, gastprofessor aan UGent en manager van het Human Interface Technology Lab (Howest). Hij heeft een rijke ervaring in gedrags- en fMRI-experimenten. Zijn onderzoek, onder meer met eye-tracking, brengt neurale mechanismes en intentioneel gedrag bij de mens in kaart.

 

Prof. dr. Jelle Demanet, manager HITlab Howest

Hoe kunnen we van West-Vlaanderen dé lerende provincie bij uitstek maken?

Als we onze basistroef kennis willen stimuleren, is inzetten op een leercultuur meer dan ooit de boodschap. Verschillende studies wijzen op enkele opvallende tendenzen:

 • het competentieniveau dat werkgevers vragen neemt toe
 • een versnelde ‘competentieveroudering’ ten gevolge van de digitalisering en automatisering in alle sectoren.

Om deze skills mismatch te remediëren is opleiding (levenslang leren) een belangrijke hefboom. Een heuse uitdaging in een KMO-provincie zoals West-Vlaanderen waar we op vandaag, in vergelijking met andere Europese landen, vrij zwak scoren op deelname van volwassenen aan levenslang leren. Hoe krijgen we iedereen aan boord van deze (digitale) trein? En welke rol kan technologie spelen om leren te faciliteren en aantrekkelijker te maken.

 • Marie Van Looveren, manager innovatie en didactiek Groep Syntra West: Hoe krijgen we docenten mee in dit verhaal?
 • Davy Maes, raadgever arbeidsmarkt en onderwijs, Voka West-Vlaanderen,: West-Vlaanderen is een KMO-provincie bij uitstek. Hoe kunnen we KMO’s warm maken om werk te maken van een leercultuur, en zich hierbij te laten ondersteunen door technologie?
 • Heidi Hanssens, Head of Unit Human Capital, POM West-Vlaanderen: Hoe krijgen we onze provincie en het rijke landschap aan middenveldactoren mee op deze trein?

 

Marie Van Looveren, Davy Maes & Heidi Hanssens

Op naar een lerende samenleving

De arbeidsmarkt is in niets meer te vergelijken met die van een aantal decennia geleden. De coronacrisis heeft die evolutie nog versneld. Door samenwerking kunnen we maximaal maatwerk leveren en onze arbeidsmarkt de nodige hefbomen geven om vacatures in te vullen en loopbanen te versterken. We moeten van het komende decennium samen de ‘learning twenties’ maken.

Hilde Crevits is als viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, gebaseerd op anonieme gegevens. We respecteren jouw privacy.