met dank aan onze

partners van het WEST4WORK arbeidsmarktcongres

4Werk

4Werk is een uniek platform van 24 maatwerkbedrijven van West-Vlaanderen. Ze vertegenwoordigen de maatwerkbedrijven die 6.900 medewerkers tewerkstellen, waarvan ruim 80% (5.800) personen zijn die om diverse redenen niet, nog niet of misschien ook nooit aan de slag kunnen in de klassieke ondernemingen. Ze stemmen hun aanbod af op hun partners en klanten en hun processen op de noden van hun medewerkers. Inclusieve technologie speelt hierbij een sleutelrol. Binnen het EFRO-project COVATTI kiest 4Werk kiest met verschillende proeftuinen voor technologische innovatie. De West-Vlaamse maatwerkbedrijven positioneren zich zo als echte pioniers in technologische vernieuwing en ‘human centered production’. Meer info: www.technologiehelpteenhandje.be

lees meer

ABVV West-Vlaanderen

ABVV West-Vlaanderen is de socialistische vakbond. Sociaal overleg staat bij ons centraal om de 21ste eeuwse uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Met al onze diensten en werkingen brengen we dagelijks onze vier basiswaarden in de praktijk: gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en solidariteit.

lees meer

ACV West-Vlaanderen

Het ACV is partner van ruim 200.000 West-Vlamingen. Vanuit deze brede solidariteit behartigt de christelijke vakbond individuele en collectieve belangen op het gebied van werk, inkomen en gezin. Jobkansen, groeikansen, een inclusieve arbeidsmarkt… daarvoor maakt het ACV West-Vlaanderen graag deel uit van het WEST4WORK-partnerschap.

lees meer

Howest

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool, met “anticipating the future” als leidmotief. Howest leidt teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving. Howest werkt hiervoor nauw samen met het regionale en internationale werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, levenslang leren, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen.

lees meer

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de provincie West-Vlaanderen en heeft als missie ondernemerschap in onze provincie te stimuleren. Ze werkt op verschillende domeinen, waaronder het domein arbeidsmarkt.

lees meer

Stad Kortrijk

Als centrumstad is Kortrijk zowel co-regisseur als actor voor het lokaal werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid. Samen met de VDAB proberen we de lokale noden te detecteren, en de specifieke doelgroepen te begeleiden en activeren. Als lokaal bestuur is een dichte connectie met werkgevers op ons grondgebied belangrijk, en willen we werkgevers ondersteunen om een sterk en divers werkgelegenheidsbeleid te voeren, met aandacht voor diverse profielen.

lees meer

Syntra West

Meer en beter leren ondernemen, daar staat Syntra West voor. Onze focus op ondernemerschap en innovatie heeft als doel de economie en haar bedrijven op een hoger toerental te laten draaien. Dankzij onze praktijkgerichte aanpak is de opgedane kennis meteen professioneel toepasbaar.
Syntra West leidt vooral medewerkers, kaderleden en bedrijfsleiders voor kleine & middelgrote ondernemingen op, maar ook organisaties uit de social profitsector en overheidsinstellingen doen een beroep op onze brede knowhow.

lees meer

Unizo West-Vlaanderen

UNIZO West-Vlaanderen verenigt zo’n 15.000 zelfstandige ondernemers en vrije beroepen, en is zo de meest representatieve ondernemersvereniging in West-Vlaanderen. Van starters tot KMO's, we kiezen er steeds voor om dicht bij onze ondernemers te staan. Dat doen we door middel van inspirerende netwerkevents, boeiende opleidingen, leerrijke begeleidingen en zo veel meer. UNIZO West-Vlaanderen is jouw partner in ondernemen.

lees meer

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

Wij verkiezen loopbaanzekerheid boven werkzekerheid. Wij vinden de loopbaangedachte van groot belang. Daarom werken we mee aan een beleid dat burgers langer en met meer goesting doet werken, in het bijzonder zij die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dat doen we in samenwerking met andere relevante organisaties en ondernemingen.

lees meer

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

lees meer

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, gebaseerd op anonieme gegevens. We respecteren jouw privacy.